Посетители

четвъртък, 4 август 2016 г.

Нов живот за старата хартия

Групов проект "Дърво"

Седмица на гората

Една трета от територията на България е гори.
Горите ни дават не само дървесина . Горите опазват водата, която пием, пречистват въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата. 
Българската гора е убежище за 43 световно застрашени вида растения и животни.