Посетители

четвъртък, 23 април 2015 г.

Детска градина "Цветни песъчинки"

Коледен поздрав за нашите нови приятели от Европа


Дневник на проекта

ДНЕВНИК
 на дейностите
01.09.2014 – 31.08.2015г.

Дейност

Срок
1.     Информационна среща

м. ноември
1.     Изработване на проект за Лого

м. ноември
2.     Сайт на проекта

м. декември
3.     Публикация в местни медии и интернет

м. февруари
4.     Създаване на работни листи за децата по темата ВОДА
м. януари
5.     Скайп-конференция с партньорското училище от Уелс
м. Март
6.     Илюстрации за книгата „Водната капка Билсуотър“, подбор и създаване на корицата за книгата.
м. Април
7.     Карнавал на цветята – подготовка, реализация и разпространение на резултатите
м. Май
8.     Екскурзии до водни източници – река, езеро, море

м. Май

9.     Международна конференция с представяне на проекта и резултатите от първата година
м. юни

01.09.2015 – 31.08.2016

10.                     Подготовка и провеждане на трета проектна среща във Варна
м. септември м. октомври
11.                     Международен уорк-шоп „Нов живот за старата хартия“ в Регионална библиотека Варна
м. октомври
12.                      Изложба на рисунки и макети от експерименти и наблюдения – работен процес ВОДА
м. октомври
13.                      Анкета – Резултати от работата през първата проектна година
м. октомври
14.                      Презентация  на резултатите от първата година по проект " Погледни през твоя прозорец" програма Еразъм, и обмен на добри проектни практики на регионална среща на педагози от Варна в Арт салон на Радио Варна
м. ноември
15.                      Ден без хартия – кампания за намаляване употребата на хартия в класната стая /23 ноември/
м. ноември
16.                     Презентация „Интересни факти за хартията“
м. ноември
17.                     Събиране на рекламни материали от пощенски кутии, подготовка и изработка на коледна декорация от употребявана хартия и стари рекламни каталози.
м. ноември
м.декември
18.                      Работен филм – „Нов живот за старата хартия“
м.декември
19.                     Подготовка и изпращане на малки колети с коледна украса до всички партньорски училища
м. декември
20.                     Подготовка на работни листи за децата – тема ХАРТИЯ
м.януари
21.                     Измерване на количество хартия, използвана за учебни цели в детската градина/дома за една седмица.
м.февруари
22.                      Седмица с по-малко потребление на хартия за учебни цели в детската градина.
м. февруари
23.                      Рециклиране на употребявана хартия. Ръчно произведена  хартия за картички.
м. февруари
24.                      Презентация „Как да рециклираме хартия“
м. февруари
25.                      Скайп-конференция с Австрия.

м. март
26.                      Използване на употребявана хартия в учебната работа
м. ноември –м.юни
27.                      Скайп-конференции / мейл с Турция и Литва
м.май

28.                      Нов живот за старата хартия: Жерави - оригами за децата от Хирошима, Япония; Самолети от хартия; Нови хартиени продукти от използвана хартия по идея и проект на децата.
м.ноември – м. юни
29.                      Екскурзии до гора/ парк, пункт за вторични суровини, книжарница, библиотека.
м. октомври –м.юни
30.                      Буклет с идеи и описания за работа с хартия в заниманията по изкуство
м.юни-м.август
31.                      Папка с работни листи
м.юни –       м. август
32.                      Изложба на продукти, създадени от употребявана хартия
м.октомври –м. август

             01.09.2016 – 31.08.2017

33.                      Изработка на парти аксесоари от употребявана хартия
м. септември
34.                      Изработка на контейнери от използвана пластмаса и хартия за разделно събиране на отпадъци
м. октомври
35.                      Екокарнавал в гората – куклен театър за децата
м.октомври
36.                      Изработка на карнавални костюми от пластмаса и хартия
октомври
37.                      Анкета: Резултати от работата през втората проектна година
Ноември
38.                      Еко-карнавал с костюми от рециклирани материали
Ноември
39.                      Втори шанс за пластмасата – проекти и идеи за работа с пластмасови отпадъци
Декември
40.                      Анкети за употребата на пластмасови изделия в бита / в домакинството и в детската градина/
Декември
41.                      Коледна декорация „Втори шанс“ от употребявана пластмаса
Декември
42.                      Изпращане на колети с коледна декорация от употребявана хартия и пластмаса на партньорските училища. Украса на детската градина с декорациите, получени от децата от партньорските училища.
Декември
43.                      Изработване на лодки от пластмасови бутилки за състезанието в Уелс.
Януари
Февруари
44.                      Арт-колекция – изработка на предмети за бита от пластмасови опаковки
Март
45.                      Мартеници от рециклирани материали

Март
46.                      Проучване – анкета за използване на пластмасата и нейното рециклиране
Април
Май
47.                      „Искам да знам“ – семинар-викторина за пластмасата и нейното рециклиране с много награди
Май
48.                      Посещение на пункт за вторични суровини.
Май
49.                      Игрите на Екопак, екскурзия
Май
50.                      Работни листи с тематични задачи.   
Activity book – water, paper, crude oil
Септември – юни
51.                      Морско дъно – апликация с употреба на пластмасови употребявани изделия
Юни
Юли
52.                      Постоянна изложба „ Погледни през твоя прозорец“
Юни – август
53.                      Партньорска среща в Литва
М. октомври
54.                      Партньорска среща в Уелс
М. март
55.                      Финална среща по проекта в Швеция
М. май
56.                      Състезания и викторина „ Хартия, пластмаса, нефт“
Юни
57.                      Разпространение на резултатите – брошури
Юли
Август
58.                      Финална конференция – отчитане на резултатите от проекта и награждаване на участниците.
август
59.                      Подготовка на финален отчет и отчетни документи
Август  октомври
60.                      Изложба на продуктите от проекта в детската градина
Постоянен 


Проектни срещи 
Neusiedl am See, Австрия
Първа работна среща по проекта

  


                                                                Merthyr Tydfil, Уелс
                                                        Втора работна среща по проектаВарна, България
Трета работна среща по проектаКаригалайн, Ирландия
Четвърта работна среща по проекта
Вилнюс, Литва
Пета работна среща по проектаМърдър Тъдфил, Уелс
Шеста работна среща по проекта

  


Вирсерум, Швеция
Седма работна среща по проекта